Atenție

Fondul arhivistic al Serviciului Stare Civilă deține acte de stare civilă din 1922 până în prezent.

Pentru a beneficia de serviciile electronice de stare civilă este obligatoriu deținerea semnăturii electronice sau mobile.

În cazul solictării documenteleor în bază de procură, data eliberării procurii trebuie să fie mai mică sau egala cu data solicitării documentului.