Important

Toate cererile depuse online necesită semnătură electronică.

Semnarea cererii electronice se face utilizând una dintre următoarele modalităti:

  1. semnătură mobilă
  2. buletin de identitate electronic
  3. certificate digitale